Garanti

Vi på mekdelar.se lämnar två års fabriksgaranti på samtliga varor om inget annat anges. Garantin innebär att vi ersätter trasig produkt med en ny vara. Vi ersätter alltså normalt inte kostnaden för arbete med bytet.

Bytet / arbetet skall alltid vara fackmannamässigt utfört för att kunna åberopa garanti liksom att samtliga delar som ingick i delen som avses att reklameras ovillkorligen skall skickas med tillbaka. Saknas någon del förbehåller sig mekdelar.se rätten att avslå reklamationen då den inte är komplett och då inte kommer att kunna utredas av tillverkaren.

Kommersiella fordon, arbetsfordon och Taxi har inga egentliga garantier utan bedöms från fall till fall beroende på användningsområde, utrustning, körsträcka etc.

Garanti gäller för fabrikationsfel som beror på en felaktig tillverkningsprocess, material- eller konstruktionsfel. Garantin omfattar inte slitagedelar, osedvanligt slitage, yttre påverkan, felaktig montering eller felaktigt brukande av varan som den inte är avsedd för.

To Top