Kontrollerad med carlinkment


När du ser denna symbol

garanterat rätt del

 

på våra produkter kan du vara säker på att det är rätt bildel. De traditionella sökmodulena för registreringsnummer är ett bra verktyg för att hitta delar till din bil, men tyvärr fungerar de inte hela vägen. Det har att göra med olika saker men framför allt att de har begränsad information. De kan inte se olika chassibrytningar eller annan nödvändig information som kan behövas för att hitta rätt bildel. Carlinkment utvecklas av människor som har jobbat länge på bilmarknaden och som har sett att de gamla traditionella systemen inte fungerar, de vet vilka utmaningar bilindustrin kan ha när det gäller att hitta rätt del för din bil. Vi på mekdelar.se tar reda på vilka delar som kan passa din bil med den vanliga regnsökningsmodulen och kontrollera därefter vilken av dessa delar som är rätt del.

När vet jag att Carlinkment har kontrollerat min bil på mekdelar.se?
När du ser symbolen (Garanterad rätt del) på produkten har Carlinkment kontrollerat delen. Då ska delen passa din bil och du behöver inte kontrollera om det är rätt del.

 Kan det bli fel med Carlinkment?
Ja, det kan, om Carlinkment har fått felaktig information från sina källor, såsom felaktig information om delen, felaktig information om själva bilen, delar som inte ska anslutas, fortfarande vara anslutna till Carlinkment, om bilen är ombyggd eller något på bilen ändras eller modifieras eller bara ett mänskligt fel. Carlinkment fungerar 100% så länge de har fått rätt information från alla källor. Jämfört med de vanliga sökmodulerna där du får fel bildelar, även om informationen är korrekt från alla källor. Det är vad som är den stora skillnaden mellan Carlinkment och de andra vanliga sökmotorerna. De vanliga sökmodulerna hittar delar som kan passa din bil, men Carlinkment hittar endast de delar som passar din bil.

Finns det några nackdelar med Carlinkment?
Den enda nackdelen med Carlinkment är att det tar lite tid att få delarna anslutna till det nya systemet, men vi arbetar ständigt med det. De delar som inte är anslutna till Carlinkment fungerar fortfarande med det vanliga systemet och vi kontrollerar alltid din beställning innan vi skickar delarna.

 

 

 

To Top